POLITICA PRIVIND UTILIZARE A FIŞIERELOR DE TIP COOKIE

PREAMBUL

Prezenta politică de confidenţialitate şi utilizare a fişierelor de tip cookie se aplică prelucrării datelor personale ale vizitatorilor şi utilizatorilor site-ului web https://ntagency.ro, al cărui proprietar şi administrator este NT AGENCY S.R.L.

Prelucrăm numai acele date personale  pe care ni le trasmiteti atunci când interacţionaţi cu noi prin intermediului site-ului web, a e-mailului sau altor mijloace de comunicare, spre exemplu telefonul.

Site nostru poate conține linkuri către site-uri aparținând unor terți. Pentru a utiliza conținutul de la terți pe site-ul nostru, aceștia vă pot cere să le acceptați termenii și condițiile specifice, inclusiv politicile lor referitoare la modulele cookie, asupra cărora noi nu avem control.

DATE PERSONALE COLECTATE

Puteti naviga pe acest site web fără a fi nevoie să ne furnizaţi date personale. În unele cazuri pentru a vă putea oferi informaţii adecvate şi a vă furniza serviciile de care sunteti interesati este necesar să ne furnizaţi un minim de date.

Prin completarea de către dumneavostră a formularelor de pe site-ul web colectăm numai datele de identificare: nume şi prenume, localitatea de domiciliu, adresa de e-mail, telefonul şi datele privind serviciile de care sunteti interesat: programe de formare profesională, informare, orientare şi consiliere profesională, consultanţă antreprenorială şi plasare în muncă.

Atunci când comunicăm cu dumneavoastră prin e-mail sau telefon colectăm aceleaşi date.

Nu colectăm date sensibile ca de exemplu religie, orientare sexuală, orientare politică şi nici datele personale ale persoanelor cu vârsta până în 16 ani.

UTILIZAREA DATELOR PERSONALE

Solicităm aceste date în primul rând pentru a respecta obligaţiile legale referitoare la criteriile de acces ale clienţilor noştri la fiecare dintre categoriile de servicii pe care le furnizăm. În această situaţie refuzul dumneavoastră de a ne furniza aceste date face imposibilă includerea dumneavoastră în categoria persoanelor care au acces la serviciile noastre.

Ulterior folosim aceste date pentru a vă face oferte personalizate şi a vă transmite informaţii de interes pentru dumneavoastră. Informările noastre pot conţine şi alte informaţii pe care le considerăm relevante pentru situaţia dumneavoastră particulară.

Deasemenea, prelucrăm datele dvs. cu caracter personal pentru a realiza analize, statistici şi rapoarte necesare pentru a ne respecta obligaţiile contractuale sau pentru a ne planifica şi organiza serviciile.

Prin completarea formularelor de pe site-ul web, trimiterea unor mesaje pe e-mailul office@ntagency.ro sau apel telefonic şi furnizarea datelor pe care vi le solicităm vă exprimaţi implicit consimţământul pentru prelucrarea lor.

Puteţi să vă retrageți consimțământul în orice moment printr-o cerere transmisă către adresa de e-mail dpo@ntagency.ro Retragerea consimțământului nu va afecta legalitatea niciunei prelucrări care a avut loc înainte de aceasta.

TRANSMITEREA DATELOR PERSONALE CĂTRE TERŢE PĂRŢI

La datele personale colectate de la dumneavostră au acces angajaţii NT AGENCY S.R.L. care au atributii în planificarea, organizarea, desfăşurarea şi monitorizarea serviciilor pe care le oferim. Aceştia au fost şi sunt instruiţi în permanenţă cu privire la măsurile implementate în firmă pentru a conformarea cu GDPR şi au obligaţia contractuală de păstra confidenţialitatea datelor şi a utiliza informaţiile prelucrate doar in interes de serviciu.

Datele dumneavostră personale pot fi transmise unor terțe părți, cum ar fi: instituţii şi autorităţi publice locale şi centrale, în scopul îndeplinirii obligațiilor legale, în limitele prevederilor aplicabile.

Datele dumneavostră personale pot fi transmise deasemenea organismelor cu atribuţii de audit și/sau organelor de aplicare a legii dacă acest lucru este impus de legile aplicabile sau dacă este necesar pentru exercitarea drepturilor noastre, inclusiv a condițiilor de utilizare, sau pentru protejarea intereselor noastre legitime în conformitate cu legile aplicabile.

STOCAREA ŞI SECURITATEA DATELOR PERSONALE

Datele personale pe care le prelucrăm sunt stocate pe echipamentele proprii ale NT AGENCY S.R.L. instalate la sediul firmei sau pe serverele unor parteneri contractuali care oferă găzduire şi care au obligaţia contractuală de a asigura securitatea organizaţională şi tehnică a datelor personale.  

PERIOADA DE PĂSTRARE A DATELOR

Păstrăm datele dvs. personale numai atât timp cât este necesar  pentru a îndeplini scopurile de prelucrare enumerate în secțiunea „Utilizarea datelor personale” şi-sau obligaţiile impuse de legislația aplicabilă, în conformitate cu perioadele minime legale de păstrare aplicabile și/ sau atât cât este necesar pentru a ne exercita drepturile legitime.

În cazul în care vă retrageți sau limitați consimțământul înainte de expirarea acestei perioade  vom înceta prelucrarea respectivelor date personale, sub rezerva oricărei obligații legale de a prelucra aceste date și/sau a nevoii noastre de a le prelucra în scopul exercitării drepturilor noastre legitime.

DREPTURILE UTILIZATORILOR:

 1. Dreptul la informare – aveți dreptul de a primi informații detaliate privind activitățile de prelucrare efectuate de noi, conform celor prevăzute în prezentul document.
 2. Dreptul de acces – puteți solicita și obține confirmarea faptului că datele dvs. cu caracter personal sunt prelucrate sau nu de către noi, iar în caz afirmativ, puteți solicita accesul la acestea, precum și anumite informații. La cerere, vom elibera și o copie a datelor cu caracter personal prelucrate.
 3. Dreptul la rectificare – aveți dreptul de a obține atât rectificarea datelor cu caracter personal care sunt inexacte, cât și completarea celor incomplete.
 4. Dreptul la ștergerea datelor („dreptul de a fi uitat”) – în situațiile reglementate expres de lege (în special în cazul retragerii consimțământului sau atunci când se constată că prelucrarea datelor cu caracter personal nu a fost legală), puteți obține ștergerea respectivelor date. Ca urmare a unei astfel de solicitări, vom avea posibilitatea de a anonimiza datele, lipsindu-le de caracterul personal, și de a continua astfel prelucrarea acestora în scopuri statistice.
 5. Dreptul la restricționarea prelucrării – în situațiile reglementate expres de lege sau la cererea persoanei vizate (în special în cazul în care se contestă exactitatea respectivelor date pe perioada necesară pentru determinarea acestei inexactități sau atunci când prelucrarea este ilegală și nu se dorește ștergerea datelor, ci doar restricționarea).
 6. Dreptul de opoziție – vă puteți opune în orice moment, din motive legate de situația particulară în care vă aflați, prelucrărilor întemeiate pe interesul nostru legitim (inclusiv creării de profiluri) sau realizate în exercițiul unui interes public ori al unei autorizări cu care suntem investiți.
 7. Dreptul la portabilitatea datelor – puteți primi datele cu caracter personal într-un format structurat, care poate fi citit automat, sau puteți solicita ca respectivele date să fie transmise altui operator. Acest drept este aplicabil numai: (i) dacă prelucrarea datelor cu caracter personal este realizată prin mijloace automate și (ii) dacă prelucrarea are ca temei legal fie executarea unui contract, fie consimțământul persoanei vizate.
 8. Dreptul de a depune plângere – puteți depune plângere față de modalitatea de prelucrare a datelor cu caracter personal la Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal.
 9. Dreptul de retragere a consimțământului – în cazurile în care prelucrarea se întemeiază pe consimțământ, acesta poate fi retras oricând. Retragerea consimțământului va avea efecte doar pentru viitor, prelucrarea efectuată anterior retragerii rămânând în continuare valabilă.

UTILIZAREA FIŞIERELOR DE TIP COOKIE

Folosim termenul „cookie”-uri pentru a ne referi la modulele cookie și la tehnologiile similare prin intermediul cărora pot fi colectate informații în mod automat.

Un „Internet Cookie” (termen cunoscut și sub denumirea de „browser cookie” sau „HTTP cookie” ori „cookie”) reprezintă un fișier de mici dimensiuni, format din litere și numere, care va fi stocat pe computerul, terminalul mobil sau pe alte echipamente ale unui utilizator prin intermediul cărora se accesează internetul.

Cookie-urile sunt instalate prin solicitarea emisă de un web-server către un browser (de ex.: Internet Explorer, Firefox, Chrome). Cookie-urile odată instalate au o durată de existență determinată, rămânând „pasive”, în sensul că nu conțin programe software, viruși sau spyware și nu vor accesa informațiile de pe hard driverul utilizatorului pe al cărui echipament au fost instalate.

Cookie-urile păstrează informații într-un fișier text de mici dimensiuni care permit recunoașterea browserului. Această pagină de internet recunoaște browserul până când cookie-urile expiră sau sunt șterse.

În cazul în care utilizarea cookie-urilor nu este deranjantă iar calculatorul sau echipamentul tehnic utilizat pentru navigarea pe această pagină de internet este folosit doar de către dumneavoastră, puteti seta termene lungi de expirare pentru stocarea istoricului de navigare.

În cazul în care calculatorul sau echipamentul tehnic utilizat pentru navigarea pe această pagină de internet este folosit de mai multe persoane, aveti posibilitatea de a seta ștergerea datelor individuale de navigare de fiecare dată când browserul este închis.

DURATA DE VIAŢĂ A COOKIE-URILOR

Durata de viață a cookie-urilor poate varia semnificativ, depinzând de scopul pentru care este plasat. Există următoarele categorii de cookie-uri care determină și durata de viață a acestora:

Cookie-uri de sesiune – Un „cookie de sesiune” este un cookie care este șters automat când utilizatorul își închide browserul.

Cookie-uri persistente sau fixe – Un „cookie persistent” sau „fix” este un cookie care rămâne stocat în terminalul utilizatorului până când atinge o anumită dată de expirare (care poate fi în câteva minute, zile sau câțiva ani în viitor) sau până la ștegerea acestuia de către utilizator în orice moment prin intermediul setărilor browserului.

COOKIE-URILE PLASATE DE TERŢI

Anumite secțiuni de conținut de pe pagina de internet pot fi furnizate prin intermediul unor terți, adică nu de către administratorul https://ntagency.ro, caz în care aceste cookie-uri sunt denumite cookie-uri plasate de terți („third party cookie-uri”).

Terții furnizori ai cookie-urilor trebuie să respecte, de asemenea, regulile în materie de protecție a datelor și Politica de Protecţie a Datelor Personale, disponibilă AICI. (vezi politica de confidențialitate)

Aceste cookie-uri pot proveni de la următorii terți: Google Analytics, Facebook, diverse magazine online.

Google Analytics

 Website-ul nostru utilizează Google Analytics, un serviciu pentru analiza web, furnizat de Google. Google Analytics utilizează fișiere de tip cookie pentru a ajuta un anumit Website să analizeze modul în care utilizați respectivul Website. Informațiile generate de fișierele de tip cookie cu privire la utilizarea de către dvs. a Website-ului (inclusiv adresa dvs. IP), vor fi transmise și stocate de Google pe servere care pot fi localizate în UE, SEE şi/sau Statele Unite. Google va utiliza aceste informații în scopul evaluării utilizării de către dvs. a Website-ului, elaborând rapoarte cu privire la activitatea Website-ului pentru operatorii Website-ului și furnizând alte servicii referitoare la activitatea Website-ului și la utilizarea internetului.

COOKIE-URI FOLOSITE PE ACEASTĂ PAGINĂ DE INTERNET

Prin utilizarea/vizitarea paginii de internet pot fi plasate următoarele cookie-uri:

 1. Cookie-uri de analiză a utilizatorilor – aceste cookie-uri ne informează dacă un anumit utilizator al paginii de internet a mai vizitat/utilizat această pagină de internet anterior. Aceste cookie-uri sunt utilizate doar în scopuri statistice.
 2. Cookie-uri pentru geotargetting – aceste cookie-uri sunt utilizate de către un soft care stabilește țara de proveniență a utilizatorului paginii de internet. Vor fi primite aceleași reclame indiferent de limba selectată.
 3. Cookie-uri pentru înregistrare – atunci când vă înregistrați pe acest site, se generează cookie-uri care memorează acest demers. Serverele utilizează aceste cookie-uri pentru a ne arăta contul cu care sunteți înregistrat. De asemenea, utilizarea acestor cookie-uri permite să asociem orice comentariu postat pe pagina de internet cu username-ul contului folosit. În cazul în care nu a fost selectată opțiunea „păstrează-mă înregistrat”, aceste cookie-uri se vor șterge automat la momentul terminării sesiunii de navigare.
 4. Cookie-uri pentru publicitate – Aceste cookie-uri permit aflarea vizualizării de către un utilizator a unei reclame online, tipul acesteia și timpul scurs de la momentul vizualizării respectviului mesaj publicitar. Ca atare, astfel de cookie-uri sunt folosite pentru targetarea publicității online. Aceste cookie-uri sunt anonime, stocând informații despre contentul vizualizat, nu și despre utilizatori.

SCOPURILE UTILIZĂRII COOKIES PE ACEASTĂ PAGINĂ DE INTERNET

Cookie-urile sunt utilizate pentru a furniza utilizatorilor acestei pagini de internet o experiență mai bună de navigare și servicii adaptate nevoilor și interesului fiecărui utilizator în parte și anume pentru:

 • îmbunătățirea utilizării acestei pagini de internet, inclusiv prin identificarea oricăror erori care apar în timpul vizitării/utilizării acesteia de către utilizatori;
 • furnizarea de statistici anonime cu privire la modul în care este utilizată această pagină de internet către administratorul https://ntagency.ro/, în calitate de deținător al acestei pagini de internet;
 • anticiparea unor eventuale bunuri care vor fi în viitor puse la dispoziția utilizatorilor prin intermediul acestei pagini de internet, în funcție de serviciile / produsele accesate.
 • adoptarea unor măsuri pentru ca această pagină de internet să fie mai eficientă și mai accesibilă pentru utilizatori

TEMEIUUL PRELUCRĂRII DATELOR

Datele prelucrate automat prin folosirea cookie-urilor sau a altor tehnologii similare au ca temei pentru prelucrare consimțământul. Prin selectarea opțiunii DA/De acord la accesarea site-ului web utilizatorii își exprimă în mod valabil consimțământul asupra prelucrării.

CUM POT FI OPRITE COOKIE-URILE

Dezactivarea și refuzul de a primi cookie-uri pot face această pagină de internet dificil de vizitat, atrăgând după sine limitări ale posibilităților de utilizare ale acesteia.

Utilizatorii își pot configura browserul să respingă fișierele cookie sau să fie acceptate cookie-uri de la o pagină de internet anume.

Toate browserele moderne oferă posibilitatea de a schimba setările cookie-urilor. Aceste setări pot fi accesate, ca regulă, în secțiunea „opțiuni” sau în meniul de „preferințe” al browserului dumneavoastră.

Totuși, refuzarea sau dezactivarea cookie-urilor nu înseamnă că nu veți mai primi publicitate online – ci doar ca aceasta nu va fi adaptată preferințelor și interesele dumneavoastră, evidențiate prin comportamentul de navigare.

Pentru a înțelege aceste setări, următoarele linkuri pot fi folositoare:

Pentru orice întrebări suplimentare cu privire la prelucrarea datelor dumneavoastră personale sau vreţi să vă exercitaţi un drept puteţi să ne contactaţi prin e-mail la adresa  dpo@ntagency.ro sau prin adresa scrisă trimisă la sediul nostru din Municipiul Petroşani, strada Aviatorilor, Bl. 7, Sc. 1, Ap. 19, Cod poștal 332098,Judeţul Hunedoara. 

Modificări ulterioare

Este posibil ca politica de confidențialitate și de utilizare a fișierelor de tip cookie să fie modificată ulterior. Vă rugăm să consultați periodic această pagină pentru ultima versiune publicată.

Data ultimei actualizări: 12.10.2022

Începând cu data de 25 mai 2018, sunt aplicabile prevederile Regulamentului (UE) 2016/679.
NT AGENCY S.R.L. în calitate de operator de date cu caracter personal, respectă caracterul privat şi securitatea prelucrării datelor cu caracter personal ale fiecărei persoane, conform prevederilor legale în vigoare.

Mai multe detalii privind prelucrarea si protectia datelor personale de către NT AGENCY S.R.L. gasiti AICI.