Marketing social - orientarea spre societate NT Agency

Marketing social

Marketingul social, caracteristic domeniilor nelucrative sau sectoarelor „necomerciale”, care nu presupun comercializare și profit (altfel spus, activități non-profit), a apărut în deceniul al 8-lea al secolului XX prin extensia marketingului in domeniile extraeconomice și cuprinde tot ceea ce se află dincolo de sfera economică.

Ph. Kotler si S. Levy sugerau, in 1969, ca marketingul trebuie extins si in organizatiile cu scop nelucrativ. In acelasi timp, W. Lozer pleda pentru recunoasterea dimensiunii sociale a marketingului, pentru aplicarea lui in activitatea muzeelor, in sustinerea cauzelor sociale, in sanatatea publica, organizatiile religioase, politice etc.

Ph. Kotler si G. Zaltman sunt cei care introduc noțiunea de „marketing social” in 1971.

Marketingul social încearcă sa influențeze comportamente sociale, să schimbe concepte de bază, deprinderi, atitudini, dar nu în beneficiul celui ce face marketing, ci în beneficiul societății în general. Marketingul social implică dezvoltarea anumitor programe destinate impunerii si susținerii unor cauze și idei sociale, cum ar fi: donații pentru persoane defavorizate, lupta împotriva poluării, fumatului, alcoolului, rasismului, dezvoltarea durabilă, cauze susținute de organizații: caritabile, umanitare, ecologiste, civice, de apărare a drepturilor omului.

Marketingul social presupune elaborarea, punerea în aplicare și controlul programelor, urmărind creșterea adeziunii la o idee, la o cauză sau la un comportament social, în cadrul unuia sau mai multor grupuri vizate. Marketingul social utilizează segmentarea pieței (piața este luată aici în sens figurativ, drept echivalent pentru ansamblul categoriilor de persoane sau instituții vizate), studii de piață, punerea în valoare a conceptelor de comunicație, facilități, stimuli, teoria schimburilor, pentru a obține maximum de reacție din partea grupurilor vizate.

Promovează-te cu noi! 
Suntem NT AGENCY – companie de marketing full service!