Marketing politic

Marketing politic

Termenul de „Marketing politic” se referă la un ansamblu de mijloace de acțiune, constând în utilizarea tehnicilor moderne de marketing (de comunicare în special) pentru popularizarea programului, ideilor, personalității, ofertei electorale etc, unui candidat sau partid politic, punerea în practică a unor strategii de sensibilizare a electoratului, precum și pentru cunoașterea opțiunilor, gradului de satisfacție, așteptărilor, intențiilor de vot ale alegătorilor – în vederea obținerii unei adeziuni cât mai puternice. 

Principalele particularități ale marketingului electoral vizează: 

  • studierea pieței electorale; 
  • cercetarea atitudinii politice a electorilor, imaginea partidelor și a oamenilor politici, intențiile de vot; 
  • elaborarea strategiilor de comunicare; 
  • segmentele-țintă de electori, tema si tonul campaniei, canalele si suporturile media utilizate; 
  • organizarea logistica a campaniei.

    Promovează-te cu noi! 
    Suntem NT AGENCY – companie de marketing full service!